WALLES MH

Den 21/4-2002 var det dax för Walle att mentalbeskrivas på Stockholmsavdelningen.

1a. KONTAKT
Hälsning
Ruta 4
Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad.
1b. KONTAKT
Samarbete
Ruta 4
Följer med villigt. Engagerar sig
1c. KONTAKT
Hantering
Ruta 4
Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.
2a. LEK 1
Leklust
Ruta 4
Leker aktivt, startar snabbt.
2b. LEK 1
Gripande
Ruta 4
Griper direkt med hela munnen.
2c. LEK 1
Dragkamp
Ruta 3
Biter- drar emot, släpper, tar om.
3a. JAKT
Förföljande
Ruta 5
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3a. JAKT
Förföljande
Ruta 4
Startar med hög fart, målinriktad- bromsar in vid bytet.
3b. JAKT
Gripande
Ruta 1
Nonchalerar bytet/springer ej fram.
3b. JAKT
Förföljande
Ruta 2
Griper ej, nosar på föremålet.
(beskrivarens kommentar: hunden "noppar" på wettrasan.)
4. AKTIVITET
Ruta 4
Är uppmärksam, ngt. ororlig. Vandrar runt efter hand.
5a. AVST.LEK
Intresse
Ruta 3
Intresserad, följer figuranten utan avbrott.
5b. AVST.LEK
Hot/agg
Ruta 1
Inga skall eller morrningar.
5c. AVST.LEK
Nyfikenhet
Ruta 1
Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad.
5d. AVST.LEK
Leklust
Ruta 1
Visar inget intresse.
5e. AVST.LEK
Samarbete
Ruta 1
Visar inget intresse.
6a. ÖVERRASKN.
Rädsla
Ruta 3
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg
Ruta 2
Visar enstaka hotbeteenden.
6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet
Ruta 3
Går fram till overallen när föraren står bredvid.
6d. ÖVERRASKN:
Kvarstående rädsla
Ruta 2
Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna.
6e. ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse
Ruta 2
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.
7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla
Ruta 3
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet
Ruta 5
Går fram till skramlet utan hjälp.
7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla
Ruta 1
Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse
Ruta 2
Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle.
8a. SPÖKEN
Hot/agg
Ruta 3
Visar flera hotbeteenden under längre tid.
8b. SPÖKEN
Kontroll
Ruta 4
Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.
8c. SPÖKEN
Rädsla
Ruta 5
Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.
8d. SPÖKEN
Nyfikenhet
Ruta 3
Går fram till spöket när föraren står bredvid.
8e. SPÖKEN
Kontakt
Ruta 5
Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla.
9a. LEK 2
Leklust
Ruta 3
Leker- startar långsamt men blir aktiv.
9b. LEK 2
Gripande
Ruta 4
Griper direkt med hela munnen.
10. SKOTT
Ruta 1
Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.
Genomfört MH med Godk. skott :0)

Tillbaka