ÄRTANS MH

Den 26/10-08 mentalbeskrevs Ärtan på Gnesta-Trosa Brukshundklubb.

1a. KONTAKT
Hälsning
Ruta 4
Tar kontakt själv, eller när föraren tar kontakt. Balanserad.
 
1b. KONTAKT
Samarbete
Ruta 3
Följer med hela sträckan, neutral.
 
1c. KONTAKT
Hantering
Ruta 4
Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.
 
2a. LEK 1
Leklust
Ruta 3
Leker - startar långsamt men blir aktiv.
 
2b. LEK 1
Gripande
Ruta 3
Griper försiktigt eller nyper i föremålet.
 
2c. LEK 1
Dragkamp
Ruta 3
Biter - drar emot, släpper, tar om.
 
3a. JAKT
Förföljande
Ruta 4
Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.
 
3a. JAKT
Förföljande
Ruta 2
Startar men avbryter.
 
3b. JAKT
Gripande
Ruta 3
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.
 
3b. JAKT
Förföljande
Ruta 1
Nonchalerar bytet/springer ej fram.
 
4. AKTIVITET
Ruta 4
Är uppmärksam men ngt orolig, vandrar runt och nosar.
 
5a. AVST.LEK
Intresse
Ruta 3
Intresserad, följer figurant utan avbrott.
 
5b. AVST.LEK
Hot/agg
Ruta 1
Inga skall eller morrningar.
 
5c. AVST.LEK
Nyfikenhet
Ruta 5
Går fram direkt till figuranten.
 
5d. AVST.LEK
Leklust
Ruta 4
Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.
 
5e. AVST.LEK
Samarbete
Ruta 3
Är aktiv mot figurant när denne är aktiv.
 
6a. ÖVERRASKN.
Rädsla
Ruta 2
Hukar sig och stannar.
 
6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg
Ruta 2
Visar enstaka hotbeteenden.
 
6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet
Ruta 3
Går fram när föraren står bredvid overallen.
 
6d. ÖVERRASKN:
Kvarstående rädsla
Ruta 1
Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
 
6e. ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse
Ruta 1
Inget intresse för overallen.
 
7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla
Ruta 2
Hukar sig och stannar.
 
7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet
Ruta 5
Går fram till skramlet utan hjälp.
 
7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla
Ruta 1
Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
 
7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse
Ruta 1
Inget intresse för ljudkällan.
 
8a. SPÖKEN
Hot/agg
Ruta 3
Visar flera hotbeteenden under längre tid.
 
8b. SPÖKEN
Kontroll
Ruta 4
Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.
 
8c. SPÖKEN
Rädsla
Ruta 5
Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämnar platsen.
 
8d. SPÖKEN
Nyfikenhet
Ruta 5
Går fram till spöket utan hjälp.
 
8e. SPÖKEN
Kontakt
Ruta 4
Tar kontakt själv. Balanserad.
 
9a. LEK 2
Leklust
Ruta 3
Leker - startar långsamt men blir aktiv.
 
9b. LEK 2
Gripande
Ruta 3
Griper försiktigt eller nyper i föremålet.
 
10. SKOTT
Ruta 1
Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.